content_copy
Phú Sơn trên facebook twitter youtube google plus Kỹ Thuật:024.6655.9494Kinh Doanh:09.1900.9994

Giá trị cốt lõi

GÍA TRỊ CỐT LÕI CÔNG TY PHÚ SƠN


Giá trị cốt lõi Công ty Phú Sơn

1. Con người: 

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết. Chúng tôi đánh giá cao và coi trọng nhân viên của chúng tôi như người một nhà trong đại gia đình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Sơn với một niềm tin mạnh mẽ. Chúng tôi cho rằng đầu tư về con người là đầu tư cho khả năng phát triển bền vững và ổn định nhất. Giá trị của các dịch vụ được hình thành trên nền tảng con người và chúng tôi sẵn sàng giao phó trách nhiệm cho những người nhiệt huyết cũng như tạo cơ hội để phát huy tiềm năng của họ và để quyết định thành công cho Công ty.

2. Tinh thần đồng đội: 

Có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của công ty.

3. Chữ "Tâm": 

“Chữ Tâm” còn trọng bằng ba “chữ Tài“, chúng tôi đặt chữ “Tâm” làm nền tảng, luôn duy trì đạo đức và tôn trọng pháp luật.

4. Mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian: 

Mỗi nhân viên Phú Sơn tin tưởng rằng, mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian và là kết quả của quá trình làm việc hết mình. Chúng tôi không hài lòng với những gì đến một cách dễ dàng mà quyết tâm thực hiện sứ mệnh của mình với tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm và khoa học.

5. Gía trị nền tảng: 

“Đoàn Kết – Trung Thành – Năng Động – Chuyên Nghiệp” làm nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

6. Đổi mới liên tục: 

Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Cải tiến liên tục để phát triển. Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.

7. Chất lượng dịch vụ: 

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp chúng tôi.

8. Chữ “Tín”: 

Chúng tôi đặt chữ Tín làm phương châm hoạt động.

9. Hợp tác:

cùng phát triển là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường và phát triển bền vững.


Hotline:09.1900.9994
Thu gọn
Hãy để các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Phú Sơn tư vấn cho Qúy khách những thông tin hữu ích để lựa chọn được chiếc máy Photocopy tốt nhất với nhu cầu của bạn