Máy Photocopy A0
Ricoh Aficio MP W5100
Ricoh Aficio MP W5100
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W7140
Ricoh Aficio MP W7140
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W3601
Ricoh Aficio MP W3601
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W3600
Ricoh Aficio MP W3600
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W2401
Ricoh Aficio MP W2401
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W2400
Ricoh Aficio MP W2400
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio W480
Ricoh Aficio W480
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio W470
Ricoh Aficio W470
GIá : Liên hệ
  
Ricoh Aficio MP W5100
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
 Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bản/phút): 5
 Thời gian copy bản đầu(s): 10
Số bản copy liên tục
Ricoh Aficio MP W7140
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 7
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 14
Thời gian copy bản đầu(s): 10
Ricoh Aficio MP W3601
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 3
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 6
Thời gian copy bản đầu(s): 25
Ricoh Aficio MP W3600
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 3
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 6
Thời gian copy bản đầu(s): 25
Ricoh Aficio MP W2401
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 2
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 4
Thời gian copy bản đầu(s): 21
Ricoh Aficio MP W2400
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 2
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 4
Thời gian copy bản đầu(s): 21
Ricoh Aficio W480
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 4
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 8
Thời gian copy bản đầu(s): 25
Ricoh Aficio W470
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A0
Tốc độ copy(bảnA0/phút): 4
Tốc độ copy(bảnA1/phút): 7
Thời gian copy bản đầu(s): 25