Máy photocopy TOSHIBA
Máy photocopy Toshiba E-Studio 230
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 23
Máy photocopy Toshiba e-Studio 232
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A4
Máy photocopy Toshiba e-Studio 255
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A4
Tốc độ copy(bản/phút) : 25
Máy photocopy Toshiba e-Studio 550

 

Model

Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 2400dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 55
Thời gian copy bản đầu(s) : 3.2
Máy photocopy Toshiba e-Studio 555
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Máy photocopy Toshiba e-Studio 280
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 28
Máy photocopy Toshiba e-Studio 283
Thông số chung
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Cỡ giấy : A4
Khay đựng giấy(Tờ) : 1100tờ
Loại cổng kết nối : • USB
• USB2.0
• Bluetooth
Máy photocopy Toshiba e-Studio 650
- Tốc độ: 65/81 tờ/phút
- Phóng to, thu nhỏ: 25-400%
- Khay đựng giấy: 550 tờ x 2 khay
- Khay nạp tay: 100 tờ
- Khổ giấy: A3-A5R
Máy photocopy Toshiba e-Studio 520/600
 Tốc độ sao chụp: 52/60 bản/phút(A4).
- Sao chụp nhân bản liên tục: 999 bản.
- Độ phân giải: 2400 x 600 dpi.
- Độ phóng thu: 25% - 400%.
Máy photocopy Toshiba e-Studio 655
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Máy photocopy Toshiba e-Studio 205
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A4
Tốc độ copy(bản/phút) : 20
Máy photocopy Toshiba e-Studio 810
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 2400dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 80
Máy photocopy Toshiba e-Studio 720
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Tốc độ copy(bản/phút) : 72
Thời gian copy bản đầu(s) : 3.5
Máy photocopy Toshiba e-Studio 723
  • Hãng sản xuất: TOSHIBA
  • Kiểu máy: Kiểu đứng
  • Độ phân giải: 2400 x 600dpi
  • Khổ giấy lớn nhất: A4
  • Tốc độ copy(bản/phút): 72
Máy photocopy Toshiba e-Studio 755

 

Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A4

 

Máy photocopy Toshiba e-Studio 850
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Tốc độ copy(bản/phút) : 85
Máy photocopy Toshiba e-Studio 855
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 85
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 556
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
 
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 656
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
 
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 756
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
 
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 856
Model
Hãng sản xuất : TOSHIBA
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
 
Máy photocopy Toshiba e-Studio 603
Hãng sản xuất: TOSHIBA
 Kiểu máy: Kiểu đứng
 Độ phân giải: 2400 x 600dpi
 Khổ giấy lớn nhất: A4
Tốc độ copy(bản/phút): 60 /s
Thời gian copy bản đầu(s): 0 / Số bản copy
Máy photocopy Toshiba e-Studio 523
Hãng sản xuất: TOSHIBA
 Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 2400 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A4
Tốc độ copy(bản/phút): 52 / Thời gian copy
bản đầu(s): 0 / Số bản copy
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 450
Hãng sản xuất: Toshiba
 Kiểu máy: Kiểu đứng
 Độ phân giải: 1200x600dpi
 Khổ giấy lớn nhất: A3
 Tốc độ copy(bản/phút): 45
 Thời gian copy bản đầu(s): 3.9 / Số bản copy