Máy photocopy RICOH
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7001
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7001
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7500
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7500
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6500
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6500
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5500
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5500
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 1075
Máy photocopy Ricoh Aficio 1075
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 2060
Máy photocopy Ricoh Aficio 2060
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 2051
Máy photocopy Ricoh Aficio 2051
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 1060
Máy photocopy Ricoh Aficio 1060
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 551
Máy photocopy Ricoh Aficio 551
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 2075
Máy photocopy Ricoh Aficio 2075
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5001
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5001
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000B
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000B
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2550
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2550
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6000
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6000
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7000
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7000
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8000
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8000
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8001
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8001
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio 1055
Máy photocopy Ricoh Aficio 1055
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000B
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000B
GIá : Liên hệ
  
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7001
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 1200dpi
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7500
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 1200 x 1200dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6500
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5500
Hãng sản xuất: RICOH
Kiểu máy: Kiểu đứng
Độ phân giải: 1200 x 1200dpi
 Khổ giấy lớn nhất: A3
Tốc độ copy(bản/phút): 55
 Thời gian copy bản đầu(s): 30 /

Máy photocopy Ricoh Aficio 1075
Hãng sản xuất: RICOH
 Kiểu máy: Kiểu đứng
 Độ phân giải: 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất: A3 /
Tốc độ copy(bản/phút): 75
Thời gian copy bản đầu(s): 3.5 / Số bản copy
Máy photocopy Ricoh Aficio 2060
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 1200 x 600dpi
Máy photocopy Ricoh Aficio 2051
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 1200 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6001
Thông số chung
Hãng sản xuất : RICOH
Cỡ giấy : A4
Khay đựng giấy(Tờ) : 3100tờ
Máy photocopy Ricoh Aficio 1060
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 1200 x 1200dpi
Máy photocopy Ricoh Aficio 551
·Khổ giấy sao chụp: A3 - A5                            

·Dung lượng bộ nhớ : 128 Mb

·Thời gian khởi động máy (giây) : 180              

·Đĩa cứng lưu trữ : 20 Gb
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Máy photocopy Ricoh Aficio 2075
Thông số chung
Hãng sản xuất : RICOH
Cỡ giấy : A4
Khay đựng giấy(Tờ) : 8300tờ
Loại cổng kết nối : • USB2.0
• IEEE1394
• Parallel
• Bluetooth
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5001
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2851/MP3351
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu để bàn
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 dpi
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5000B
Thông số chung
Hãng sản xuất : Ricoh
Cỡ giấy : A3
Tốc độ copy (bản/phút)  50
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2550

Máy photocopy Ricoh Aficio 2550

Bao gồm:
- Tốc độ sao chụp: 25 bản/phút(A4).
- Sao chụp nhân bản liên tục: 999 bản.
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
- Độ phóng thu: 25% - 400%.
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 6000
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 60
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7000
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 70
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8000
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 80
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2000/2500
Model
Hãng sản xuất : RICOH
Kiểu máy : Kiểu đứng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải : 600 x 600dpi
Khổ giấy lớn nhất : A3
Tốc độ copy(bản/phút) : 21/25
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000
- Sản Phẩm bao gồm:
  Dây nguồn
  Máy photocopy
  Print, Scan (chọn thêm)
   
  Sách Hướng dẫn SD
  Vận chuyển miễn phí trong nội thành
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 8001
- Sản Phẩm bao gồm:
  Dây nguồn
  Máy photocopy
  Print, Scan (chọn thêm)
 
  Sách Hướng dẫn SD
  Vận chuyển miễn phí trong nội thành
 
Máy photocopy Ricoh Aficio 1055
- Sản Phẩm bao gồm:
  Dây nguồn
  Máy photocopy
  Print, Scan (chọn thêm)
   
  Sách Hướng dẫn SD
  Vận chuyển miễn phí trong nội thành
 
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4000B
- Sản Phẩm bao gồm:
  Dây nguồn
  Máy photocopy  
  Sách Hướng dẫn SD
  Vận chuyển miễn phí trong nội thành